شماره‌های پیشین نشریه

تعداد شماره ها 1
تعداد مقالات 25
تعداد مشاهده مقاله 2,151
تعداد مقالات ارسال شده      47
درصد پذیرش 36

 

توجه: فصلنامه علمی «علوم و فنون آبخاکی» بر اساس مجوز شماره 87187 مورخ 1399/08/26 کمیسیون انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین آئین نامه 11/25685 + 1398/02/09  نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می نماید.

بر اساس ابلاغ آیین نامه ی جدید به جای دسته بندی نشریات به صورت علمی- پژوهشی و یا علمی-ترویجی   تمام نشریات مشمول این آیین نامه با عنوان یکسان "نشریه ی علمی" شناخته می شوند. 

 

محورهای فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی

علوم آبخاکی: ژئومورفولوژی ساحلی، آبنگاری ساحلی، هواشناسی ساحلی و دریایی، مهندسی ساحل و سازه های دریایی، علوم جغرافیایی و حقوقی (دریا محور)

عملیات آبخاکی: پدافند غیر عامل در دریا و ساحل، پشتیبانی و لجستیک، مدیریت و فرماندهی، علوم انسانی، تکنیک و تاکتیک ها،سلاح ها و تجهیزات، آموزش و آینده پژوهی در عملیات آبخاکی تفنگداران دریایی  

 

دانلود فایل فرمت مقاله به زبان فارسی

دانلود فرم تعهد نویسندگان (اجباری)

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-155 

علمی-پژوهشی

1. ارزیابی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو

صفحه 1-11

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ علی محمدی


6. نقش دولت در فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع

صفحه 66-77

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ یعقوب یوسفوند؛ احمد تشکری پور


9. امکان‌سنجی کاربرد انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه صحرایی

صفحه 99-107

عرفان چولکی؛ علی اشرف گراوند؛ بهرام عظیمی سرنجکه؛ جبرئیل نجفی؛ محمد رضا معظمی امین


علمی – ترویجی

10. ارزیابی پایداری خاک و فرسایش مجاز در راستای مدیریت پایدار منابع خاک

صفحه 108-128

ابراهیم عسگری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محبوبه نوری


علمی-پژوهشی

11. طراحی سیستم تیکه‌نگاری صوتی دریایی 10 کیلوهرتز به‌منظور پایش جریان‌های دریایی

صفحه 129-137

مسعود بحرینی مطلق؛ نعمت اله کریمی؛ حمید کاردان مقدم؛ محمد بابایی ملکشاه؛ محمد گل محمدی سامانی؛ کمال محتشم


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان