شماره‌های پیشین نشریه

تعداد شماره ها 0
تعداد مقالات 18
تعداد مشاهده مقاله 671
تعداد مقالات ارسال شده      31
درصد پذیرش 39

 

توجه: فصلنامه علمی «علوم و فنون آبخاکی» بر اساس مجوز شماره 87187 مورخ 1399/08/26 کمیسیون انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین آئین نامه 11/25685 + 1398/02/09  نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می نماید.

بر اساس ابلاغ آیین نامه ی جدید به جای دسته بندی نشریات به صورت علمی- پژوهشی و یا علمی-ترویجی   تمام نشریات مشمول این آیین نامه با عنوان یکسان "نشریه ی علمی" شناخته می شوند. 

 

محورهای فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی

علوم آبخاکی: ژئومورفولوژی ساحلی، آبنگاری ساحلی، هواشناسی ساحلی و دریایی، مهندسی ساحل و سازه های دریایی، علوم جغرافیایی و حقوقی (دریا محور)

عملیات آبخاکی: پدافند غیر عامل در دریا و ساحل، پشتیبانی و لجستیک، مدیریت و فرماندهی، علوم انسانی، تکنیک و تاکتیک ها،سلاح ها و تجهیزات، آموزش و آینده پژوهی در عملیات آبخاکی تفنگداران دریایی  

 

دانلود فایل فرمت مقاله به زبان فارسی

دانلود فرم تعهد نویسندگان (اجباری)

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دانشکده تفنگداران دریایی

سردبیر مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی مدیر داخلی مدیر وب سایت

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان