نویسنده = عرفان چولکی
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی کاربرد انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه صحرایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 99-107

عرفان چولکی؛ علی اشرف گراوند؛ بهرام عظیمی سرنجکه؛ جبرئیل نجفی؛ محمد رضا معظمی امین