تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ علی محمدی


شماره‌های پیشین نشریه