تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ علی محمدی


2. شبیه‌سازی عددی همزمان جریان و امواج در آب های نزدیک ساحل شرق هرمزگان با استفاده از مدل MIKE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

محمد پاخیره زن؛ مهدی محمدمهدیزاده


4. ارزیابی عوامل جوی موثر در رخداد سیلاب اواخر سال 1397 در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

حسین فرجامی؛ جعفر عزیزپور؛ مهدی اسماعیلی


5. بررسی تأثیر نوسانات تراز دریا بر جابجایی خط ساحلی کرانه‌های جنوبی دریای خزر (1975-2017)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

رضا منصوری


شماره‌های پیشین نشریه