تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ علی محمدی


2. شبیه‌سازی عددی همزمان جریان و امواج در آب های نزدیک ساحل شرق هرمزگان با استفاده از مدل MIKE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

محمد پاخیره زن؛ مهدی محمدمهدیزاده


4. ارزیابی عوامل جوی موثر در رخداد سیلاب اواخر سال 1397 در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

حسین فرجامی؛ جعفر عزیزپور؛ مهدی اسماعیلی


5. بررسی تأثیر نوسانات تراز دریا بر جابجایی خط ساحلی کرانه‌های جنوبی دریای خزر (1975-2017)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

رضا منصوری


6. نقش دولت در فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ یعقوب یوسفوند؛ احمد تشکری پور


7. بررسی 40 ساله توان امواج در بخش پر انرژی آب‌های سرزمینی ایران در خلیج فارس با استفاده از داده‌های باد همگون‌سازی شده و مدل‌سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1400

فواد سلیمی؛ سیروس ارشادی؛ وحید چگینی


8. محاسبه ی نرخ رسوب گذاری در دهانه ی خلیج گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

جعفر عزیزپور


9. طراحی سیستم تیکه‌نگاری صوتی دریایی 10 کیلوهرتز به‌منظور پایش جریان‌های دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

مسعود بحرینی مطلق؛ نعمت اله کریمی؛ حمید کاردان مقدم؛ محمد بابایی ملکشاه؛ محمد گل محمدی سامانی؛ کمال محتشم


10. بررسی علل خودکشی کارکنان وظیفه و ارائه راه‌کارهای کاهش آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

رضا وثوقی؛ حمزه علی کاویانی؛ کریم مصدری


11. امکان‌سنجی کاربرد انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

عرفان چولکی؛ علی اشرف گراوند؛ بهرام عظیمی سرنجکه؛ جبرئیل نجفی؛ محمد رضا معظمی امین


شماره‌های پیشین نشریه