دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

1. بررسی علل خودکشی کارکنان وظیفه و ارائه راه‌کارهای کاهش آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

رضا وثوقی؛ حمزه علی کاویانی؛ کریم مصدری


علمی – ترویجی

2. مروری بر برخی از مدل‌های تخمین فرسایش خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

محمدحسین جلیلی؛ لیلا بابایی؛ زینب حزباوی


علمی-پژوهشی

3. دیپلماسی دفاعی دریایی جمهوری اسلامی ایران در شمال اقیانوس هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

ولی اله اسفندیار؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ احسان ایوبی؛ علی اسفندیار


4. بررسی تاثیر احتمالی گردوخاک بر غلظت کلروفیل در منابع آبی شمال و جنوب ایران (2017-2007)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1400

الهام مبارک حسن؛ مهدی رهنما؛ فائزه نوری


5. تحولات حاکم بر حقوق بی‌طرفی در پرتو حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی: از اعلامیه لندن تا دستورالعمل سان‌رمو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

بهزاد سیفی


6. چالش ها و موانع سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه رویکرد حمل و نقل دریایی در استان های ساحلی جنوبی ایران با استفاده از یک مدل آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

محمد حسین شیخ طاهری؛ مسعود ترابی آزاد


7. بررسی تغییرات سطح پهنه آبی طی یک دهه با استفاده از سامانه GEE (مطالعه موردی: دریاچه زریبار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

حسن ترابی پوده؛ حجت الله یونسی؛ آزاده ارشیا؛ زهرا شمسی؛ آرمان صمدی


8. بررسی اثرات سناریوهای تغییرات اقلیمی در پیش‌بینی دما و بارش با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعه موردی: بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

وحید سلامتی هرمزی؛ احمد مزیدی؛ علی اکبر بلالی


9. سنجش صحت مدل‌‌های سرعت باد دریای خزر برای پیشبینی روند تغییرات محیط زیست در GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1400

میلا د رحیمی ملکشان؛ مهدی غلامعلی فرد؛ فرزام فاروقی؛ اکبر رشیدی


علمی – ترویجی

10. کاربرد مدل SIMHYD در مدل‌سازی مولفه‌های بیلان آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1400

زهرا شریفی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ زینب حزباوی


علمی-پژوهشی

11. بررسی آزمایشگاهی طرح حفاظت از سواحل در مقابل امواج با استفاده از کمربندسبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

رضا صالحی؛ روح اله فتاحی؛ الهام قنبری عدیوی؛ مهدی اسدی


12. ارزیابی دقت برآوردهای بارش CHRIPS در شمال حوزه کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

امین عبدی دزفولی؛ نوذر قهرمان


13. تناسب سنجی حفاظت مهندسی و توسعه سازه‌ای در مدیریت نوار ساحلی شهرستان تنگستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

محمدرضا غریب رضا؛ محمدرضا اله یار؛ حمید خلیلی؛ رسول قنبری