بررسی 40 ساله توان امواج در بخش پر انرژی آب‌های سرزمینی ایران در خلیج فارس با استفاده از داده‌های باد همگون‌سازی شده و مدل‌سازی عددی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه هرمزگان -صندوق پستی 3995

2 گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه هرمزگان- بندرعباس- ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق منطقه شمال خلیج فارس در محدوده سواحل و جزایر تحت پوشش جمهوری اسلامی ایران، از لحاظ میزان انرژی، جهت توزیع انرژی امواج، و پایداری این انرژی در طول دوره زمانی 40 ساله (1979 تا 2018 میلادی) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده‌های 40 ساله باد همگون‌سازی شده ECMWF (ERA-Interim) و داده‌های هیدروگرافی GEBCO به عنوان ورودی مدل عددی SWAN استفاده شد. در این تحقیق هفت نقطه جهت بررسی در منطقه مورد مطالعه که در پروژه های تحقیقاتی گذشته به عنوان مناطقی با انرژی زیاد امواج معرفی شده بودند در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که در مختصات 70/26 درجه شمالی و 50/51 درجه شرقی که تقریبا در مرکز خلیج فارس قرار دارد، بالاترین میزان انرژی متوسط موج سالیانه رخ داده است. همچنین، جهت غالب توزیع انرژی امواج به سمت جنوب شرقی است که این جهت در طول سال‌های مختلف تغییر چشمگیری نداشته است. اگرچه در دهه دوم (1989 تا 1998 میلادی) بیشترین زمان در اختیار امواج در جهت غالب بوده است، اما در دهه‌های سوم و چهارم (1999 تا 2018 میلادی) به ترتیب نسبت به دهه قبل از خود به میزان کمی کاهش داشته اند. همچنین مشخص شد که دهه دوم کمترین میزان تغییرات متوسط انرژی در سال‌های تحت پوشش خود را دارد و ثبات انرژی سالیانه بیشتری در آن مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Forty Year Investigation of Wave Power in Energetic Region of Persian Gulf in Iranian Territorial Waters by Using Assimilated Wind Data and Numerical Modeling

نویسندگان [English]

  • Fouad Salimi 1
  • Cyrus Ershadi 2
  • Vahid Chegini 3
1 Department of Civil Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran. P.O.Box:3995
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Hormozgan University, Bandar Abbas, IRAN, P.O.Box:3995
3 PhD in Coastal Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran.
چکیده [English]

The objective of the present work is to assess the wave energy in area of high potential in the northern Persian Gulf near to Iranian coastal by taking into account the temporal and spatial distributions of wave power for a period of forty years. For this purpose, assimilated data of forty years wind of ECMWF (ERA-Interim), and data of hydrography of GEBCO were used as input of SWAN model. In this study, seven positions in an area where introduced as high potential of energy area in previous researches, were used. The result shows that the position (51.5 , 26.7) in degree, has the highest annual average energy between these 7 positions, and the dominate direction of waves energy distribution is the north east. This dominate direction of wave energy distribution has not change during the forty years period. Although, the result demonstrates the wave energy distributed in most time of second decade in the dominate direction, but it was decreased in the third and fourth decades. It was also found that the wave energy of second decade has the most stability and the least variation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waves Energy
  • Assimilated Wind Data
  • Numerical Modeling
  • Persian Gulf