امکان‌سنجی کاربرد انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه صحرایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 1- گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،کرمانشاه

2 گروه زمینی، دانشکده فرماندهی و ستاد،دانشگاه جنگ آجا، تهران

3 گروه آموزش زمینی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران

4 کارشناس مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، دانشکده علمی کاربردی آذین خودرو، تهران

5 گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه تربت جام، تربت جام

چکیده

یکی از عناصر برترساز و تعیین کننده در میدان نبرد، گذار از آموزش‌های سنتی و جنگ‌افزارهای منسوخ مکانیکی و در مقابل تجهیز یگان‌ها به فن‌آوری‌های به‌روز است. کاربرد انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه، به‌عنوان یک فن‌آوری پیشرفته، تعیین کننده و کارآمد می‌تواند به منظور ایجاد قدرت برتر رزمی در میدان نبرد، مورد بهره‌برداری قرارگیرد. در این پژوهش، تعداد 78 نفر از افسران ارشد رسته توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران‌که در مشاغل فرماندهی گردان و بالاتر خدمت نموده‌اند به همراه تعداد30 نفر از متخصصین و مدرسین علم توپخانه، به‌عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی، نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق، توصیفی (زمینه‌ای) با رویکرد تحلیل آمیخته استفاده شد و پس از جمع‌آوری اطلاعات، طبقه‌بندی و ارزیابی داده‌های به‌دست‌آمده از اسناد و مدارک و مصاحبه، مورد تجزیه و تحلیل توصیفی (زمینه‌ای، موردی) با رویکرد تحلیل کیفی قرار گرفته و درنهایت برای تأیید نتایج کیفی از نتایج کمی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای کاربرد انرژی الکترومغناطیسی به منظور کاهش عوامل آشکارساز محل یگان‌های توپخانه، شامل دود، نور و صدا و همچنین کاربرد انرژی الکترومغناطیسی، به‌منظور افزایش دقت و سرعت در مأموریت‌های گردان‌های توپخانه در اولویت اول قرارگرفته است وکاربرد انرژی الکترومغناطیسی، به منظور کاهش هزینه‌های، ساخت، انبارداری و نگهداری مهمات‌های شیمیایی به‌جهت ارتقاء آتش پشتیبانی ، لازم بوده اما در اولویت دوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of the application of electromagnetic energy in field artillery

نویسندگان [English]

  • Erfan Cholaki 1
  • alishraf geravand 2
  • bahram azimi serenjeke 3
  • gabril najafi 4
  • mohammad reza moazami amin 5
1 Department of Physics, Faculty of Science, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah
2 Ground Department, Faculty of Command and Staff, Aja War University, Tehran
3 Department of Ground Training, Faculty of Command and Staff, AJA Command and Staff University, Tehran
4 BSc in Logistics and Supply Chain Engineering, Azin Khodro School of Applied Sciences, Tehran
5 Department of Executive Management, Torbat-e-Jam University, Torbat-e-Jam
چکیده [English]

One of the defining and decisive elements on the battlefield is the transition from traditional training and obsolete mechanical weapons to equipping units with up-to-date technologies. The use of electromagnetic energy in artillery, as an advanced, decisive and efficient technology can be used to create superior combat power on the battlefield. In this study, 78 senior artillery officers of the Army of the Islamic Republic of Iran who have served in battalion command positions and above, along with 30 artillery specialists and teachers, were selected as the sample population. Class stochastic sampling method, type of applied research and descriptive research method were used with mixed analysis approach and after collecting information, classifying and evaluating the obtained data from documents and interviews, the case was analyzed and analyzed. ) With a qualitative analysis approach and finally quantitative results were used to confirm the qualitative results. The results of this study showed that the variables of application of electromagnetic energy in order to reduce the detection factors of the location of artillery units, including smoke, light and sound, as well as the application of electromagnetic energy, Reducing the cost of building, storing, and maintaining chemical ammunition to upgrade a support fire is necessary but is a secondary priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetic energy
  • Fire Support
  • field artillery
  • speed and accuracy
  • loading factors