نمایه کلیدواژه ها

ا

 • استان گلستان ارزیابی عوامل جوی موثر در رخداد سیلاب اواخر سال 1397 در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 34-43]
 • اصول جنگ تجزیه و تحلیل عملکرد تکاوران دریایی نداجا در مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر بر اساس اصول جنگ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 138-155]
 • اصول طراحی طراحی سیستم تیکه‌نگاری صوتی دریایی 10 کیلوهرتز به‌منظور پایش جریان‌های دریایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-137]
 • امواج شبیه‌سازی عددی همزمان جریان و امواج در آب های نزدیک ساحل شرق هرمزگان با استفاده از مدل MIKE [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 12-23]
 • انرژی الکترو مغناطیسی امکان‌سنجی کاربرد انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 99-107]
 • انرژی امواج بررسی 40 ساله توان امواج در بخش پر انرژی آب‌های سرزمینی ایران در خلیج فارس با استفاده از داده‌های باد همگون‌سازی شده و مدل‌سازی عددی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 78-90]

ب

 • برنامه های راهبردی شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های راهبردی درحوزه‌های عملیات دریایی با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 24-33]

پ

 • پایش جریان‌های دریایی طراحی سیستم تیکه‌نگاری صوتی دریایی 10 کیلوهرتز به‌منظور پایش جریان‌های دریایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-137]
 • پشتیبانی آتش امکان‌سنجی کاربرد انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 99-107]

ت

 • تکاور دریایی تجزیه و تحلیل عملکرد تکاوران دریایی نداجا در مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر بر اساس اصول جنگ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 138-155]
 • تله رسوب گیر محاسبه ی نرخ رسوب گذاری در دهانه ی خلیج گرگان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 91-98]
 • توپخانه صحرایی امکان‌سنجی کاربرد انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 99-107]

ج

 • جریان آب محاسبه ی نرخ رسوب گذاری در دهانه ی خلیج گرگان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 91-98]
 • جریان دریایی شبیه‌سازی عددی همزمان جریان و امواج در آب های نزدیک ساحل شرق هرمزگان با استفاده از مدل MIKE [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 12-23]
 • جریان سنج محاسبه ی نرخ رسوب گذاری در دهانه ی خلیج گرگان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 91-98]
 • جنگ تحمیلی تجزیه و تحلیل عملکرد تکاوران دریایی نداجا در مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر بر اساس اصول جنگ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 138-155]

ح

 • حفاظت خاک ارزیابی پایداری خاک و فرسایش مجاز در راستای مدیریت پایدار منابع خاک [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 108-128]

خ

 • خرمشهر تجزیه و تحلیل عملکرد تکاوران دریایی نداجا در مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر بر اساس اصول جنگ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 138-155]
 • خط ساحلی بررسی تأثیر نوسانات تراز دریا بر جابجایی خط ساحلی کرانه‌های جنوبی دریای خزر (1975-2017) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 44-65]
 • خلیج فارس بررسی 40 ساله توان امواج در بخش پر انرژی آب‌های سرزمینی ایران در خلیج فارس با استفاده از داده‌های باد همگون‌سازی شده و مدل‌سازی عددی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 78-90]
 • خلیج گرگان محاسبه ی نرخ رسوب گذاری در دهانه ی خلیج گرگان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 91-98]

د

 • دریای خزر بررسی تأثیر نوسانات تراز دریا بر جابجایی خط ساحلی کرانه‌های جنوبی دریای خزر (1975-2017) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 44-65]
 • دستگاه تیکه‌نگاری صوتی دریایی ۱۰ کیلوهرتز طراحی سیستم تیکه‌نگاری صوتی دریایی 10 کیلوهرتز به‌منظور پایش جریان‌های دریایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-137]
 • دمای سطح دریا ارزیابی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • دولت نقش دولت در فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 66-77]

ر

 • رسوب‌گذاری بررسی تأثیر نوسانات تراز دریا بر جابجایی خط ساحلی کرانه‌های جنوبی دریای خزر (1975-2017) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 44-65]
 • رودخانه جوی ارزیابی عوامل جوی موثر در رخداد سیلاب اواخر سال 1397 در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 34-43]
 • روش تیکه‌نگاری صوتی طراحی سیستم تیکه‌نگاری صوتی دریایی 10 کیلوهرتز به‌منظور پایش جریان‌های دریایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-137]

س

 • سامانه بارشی ارزیابی عوامل جوی موثر در رخداد سیلاب اواخر سال 1397 در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 34-43]
 • سرعت و دقت امکان‌سنجی کاربرد انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 99-107]
 • سیلاب ارزیابی عوامل جوی موثر در رخداد سیلاب اواخر سال 1397 در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 34-43]

ش

 • شبیه‌سازی ارزیابی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • شبیه‌سازی عددی شبیه‌سازی عددی همزمان جریان و امواج در آب های نزدیک ساحل شرق هرمزگان با استفاده از مدل MIKE [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 12-23]

ص

 • صنایع دریایی نقش دولت در فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 66-77]

ع

 • عملیات دریایی شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های راهبردی درحوزه‌های عملیات دریایی با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 24-33]
 • عوامل لودهنده امکان‌سنجی کاربرد انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 99-107]

ف

 • فرارسی فناورانه نقش دولت در فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 66-77]
 • فرسایش بررسی تأثیر نوسانات تراز دریا بر جابجایی خط ساحلی کرانه‌های جنوبی دریای خزر (1975-2017) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 44-65]
 • فرسایش قابل قبول ارزیابی پایداری خاک و فرسایش مجاز در راستای مدیریت پایدار منابع خاک [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 108-128]

ق

 • قدرت دریایی شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های راهبردی درحوزه‌های عملیات دریایی با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 24-33]

ک

 • کارکردهای خاک ارزیابی پایداری خاک و فرسایش مجاز در راستای مدیریت پایدار منابع خاک [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 108-128]
 • کلمات کلیدی : گونو ارزیابی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]

م

 • مدل‌سازی عددی بررسی 40 ساله توان امواج در بخش پر انرژی آب‌های سرزمینی ایران در خلیج فارس با استفاده از داده‌های باد همگون‌سازی شده و مدل‌سازی عددی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 78-90]
 • مدیریت خاک ارزیابی پایداری خاک و فرسایش مجاز در راستای مدیریت پایدار منابع خاک [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 108-128]
 • مزیت رقابتی شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های راهبردی درحوزه‌های عملیات دریایی با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 24-33]
 • مقاومت تجزیه و تحلیل عملکرد تکاوران دریایی نداجا در مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر بر اساس اصول جنگ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 138-155]

ن

 • نرخ رسوب گذاری محاسبه ی نرخ رسوب گذاری در دهانه ی خلیج گرگان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 91-98]
 • نوسان تراز دریا بررسی تأثیر نوسانات تراز دریا بر جابجایی خط ساحلی کرانه‌های جنوبی دریای خزر (1975-2017) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 44-65]

ه

 • هدررفت خاک ارزیابی پایداری خاک و فرسایش مجاز در راستای مدیریت پایدار منابع خاک [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 108-128]